ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา [นายพลาพรรณ คำพรรณ์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา [นายพลาพรรณ คำพรรณ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604575.
View online Resources