บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324606.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล