ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด(วัดร่มโพธิญาณ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด(วัดร่มโพธิญาณ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/261875.
View online Resources