ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532240.
View online Resources