พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นายเยียน โพธิสุวรรณ พ.ศ. 2506

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1963). พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นายเยียน โพธิสุวรรณ พ.ศ. 2506. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14206.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล