กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน

dc.date.accessioned2012-04-09T23:49:29Z
dc.date.available2012-04-09T23:49:29Z
dc.date.issued1993-10-25TH
dc.format.extent11TH
dc.identifierSOP-DIP_P_580782_0001.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/83409
dc.titleกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนTH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2536-10-25
nalt.libBibNumber000010548TH
nalt.publicationNo169TH
nalt.publicationVol110TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_580782_0001.pdf
ขนาด:
118.31 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format