รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/544233.
View online Resources