กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 113/ร. เรื่อง ปัญหาการขายบริการทางเพศของกลุ่มปิดในโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) [ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 113/ร. เรื่อง ปัญหาการขายบริการทางเพศของกลุ่มปิดในโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) [ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563114.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล