คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ 6/2558 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานบันยันทรีสปา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ 6/2558 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานบันยันทรีสปา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/511990.
View online Resources