พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อตัดถนนในที่เพลิงไหม้ ตำบลถนนเยาวราช

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1931). พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อตัดถนนในที่เพลิงไหม้ ตำบลถนนเยาวราช. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35277.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล