ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหวงห้ามที่ดินตำบลสัตตหีบ กิ่งอำเภอสัตตหีบ ขึ้นอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1940). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหวงห้ามที่ดินตำบลสัตตหีบ กิ่งอำเภอสัตตหีบ ขึ้นอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/234601.
View online Resources