พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้างสูง ตำบล หนองใหญ่ ตำบลคลองพลู ตำบลหนองเสือช้าง ตำบล เขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และตำบลป่า- ยุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูป ที่ดิน พ.ศ.2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้างสูง ตำบล หนองใหญ่ ตำบลคลองพลู ตำบลหนองเสือช้าง ตำบล เขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และตำบลป่า- ยุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูป ที่ดิน พ.ศ.2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34766.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล