ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [ชื่อซากดึกดำบรรพ์ โบธิโอเจนิส โอเรียนตาลิส (Bothriogenys orientalis) รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2557100120]

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [ชื่อซากดึกดำบรรพ์ โบธิโอเจนิส โอเรียนตาลิส (Bothriogenys orientalis) รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2557100120]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/436600.
View online Resources