พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอคำม่วง อำเภอ กุฉินารายณ์ และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอคำม่วง อำเภอ กุฉินารายณ์ และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29603.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล