บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2012). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/365538.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล