ขอให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างฝายเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ขอให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างฝายเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/48465.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล