พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ ในท้องที่อำเภอดุสิต และอำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2484

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ ในท้องที่อำเภอดุสิต และอำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2484. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32647.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล