ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจการตลาดนานาชาติและลองสเตย์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจการตลาดนานาชาติและลองสเตย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/150732.
View online Resources