ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การไถ่ถอนพันธบัตรในประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐก่อนกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การไถ่ถอนพันธบัตรในประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐก่อนกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/176691.
View online Resources