ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง [ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์]

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง [ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002404.
View online Resources