ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดกุ่มพระยา เป็น วัดป่าพุทธธรรม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดกุ่มพระยา เป็น วัดป่าพุทธธรรม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/177167.
View online Resources