พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลตลาดสถานีบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่นายกำเท้งกับพวก พุทธศักราช 2482

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1939). พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลตลาดสถานีบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่นายกำเท้งกับพวก พุทธศักราช 2482. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/17241.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล