ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/254794.
View online Resources