ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ [จำนวน 12 ราย 1. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ [จำนวน 12 ราย 1. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/575093.
View online Resources