บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2554 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2554 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/176625.
View online Resources