ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1125 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 381 รังสิต - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ให้มีรายละเอียดเส้นทางในเที่ยวไปผ่านขึ้นสะพาน กลับรถข้ามถนนพหลโยธิน และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงรังสิต - เคหะชุมชนคลองสอง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1125 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 381 รังสิต - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ให้มีรายละเอียดเส้นทางในเที่ยวไปผ่านขึ้นสะพาน กลับรถข้ามถนนพหลโยธิน และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงรังสิต - เคหะชุมชนคลองสอง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/271544.
View online Resources