ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [โรงเรียนบ้านเด่นใหม่]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [โรงเรียนบ้านเด่นใหม่]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571027.
View online Resources