ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสิน (แต่งตั้งให้ นายปรีดี บุญยัง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสิน (แต่งตั้งให้ นายปรีดี บุญยัง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/252806.
View online Resources