ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดให้บริเวณพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) บริเวณบ้านนาแก เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นช่องทางอนุญาตตามมาตรา 11 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดให้บริเวณพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) บริเวณบ้านนาแก เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นช่องทางอนุญาตตามมาตรา 11 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/510522.
View online Resources