ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [สมาคมผู้ประกอบการตุ๊กตุ๊กไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [สมาคมผู้ประกอบการตุ๊กตุ๊กไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216867.
View online Resources