ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/511137.
View online Resources