ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/134661.
View online Resources