ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [ศาลเจ้ากวางตุ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [ศาลเจ้ากวางตุ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/285517.
View online Resources