พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปายฝั่งขวา ในท้องที่ ตำบลนาปู่ป้อม ตำบลปางมะผ้า และตำบลถ้ำลอด อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปายฝั่งขวา ในท้องที่ ตำบลนาปู่ป้อม ตำบลปางมะผ้า และตำบลถ้ำลอด อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34428.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล