ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2088 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 29 เส้นทาง [จำนวน 29 เส้นทาง 1 สายที่ ต.130 ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า - กระทุ่มแบน ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2088 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 29 เส้นทาง [จำนวน 29 เส้นทาง 1 สายที่ ต.130 ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า - กระทุ่มแบน ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587646.
View online Resources