ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานไดวา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานไดวา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/250265.
View online Resources