ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดระยอง ที่ 12/2553 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานอาโอยาม่าไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดระยอง ที่ 12/2553 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานอาโอยาม่าไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/173568.
View online Resources