ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครปฐม เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครปฐม เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/285248.
View online Resources