ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

dc.date.accessioned2012-04-10T08:29:44Z
dc.date.available2012-04-10T08:29:44Z
dc.date.issued2009-01-16TH
dc.format.extent26TH
dc.identifierSOP-DIP_P_1216305_0001.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/118677
dc.titleประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551TH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2552-01-16
nalt.libBibNumber000153559TH
nalt.publicationNo7ง พิเศษTH
nalt.publicationVol126TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_1216305_0001.pdf
ขนาด:
58.86 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format