พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221(ภูมิซรอล) - บ้านด่าน - น้ำยืน - นาจะหลวย - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2182 (บุณฑริก) ตอนบ้านนาตายอย - บ้านห้วยข่า พ.ศ.2529

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221(ภูมิซรอล) - บ้านด่าน - น้ำยืน - นาจะหลวย - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2182 (บุณฑริก) ตอนบ้านนาตายอย - บ้านห้วยข่า พ.ศ.2529. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30768.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล