ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ [มูลนิธิอะพรอสโตลิค แอสซิมบลี่ ออฟ เดอะ เฟสอินไครซ์จีซัส]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ [มูลนิธิอะพรอสโตลิค แอสซิมบลี่ ออฟ เดอะ เฟสอินไครซ์จีซัส]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/586566.
View online Resources