ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/482088.
View online Resources