ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552161.
View online Resources