ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงศึกษาธิการ : 1. นายธีร์ ภวังคนันท์ 2. นายวีระ แข็งกสิการ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงศึกษาธิการ : 1. นายธีร์ ภวังคนันท์ 2. นายวีระ แข็งกสิการ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606102.
View online Resources