บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/144290.
View online Resources