ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2108 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 561 ปรางค์กู่ - สำโรงทาบ ให้ยกเลิกรายละเอียด เส้นทางแยกช่วงปรางค์กู่ - บ้านกะดึ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2108 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 561 ปรางค์กู่ - สำโรงทาบ ให้ยกเลิกรายละเอียด เส้นทางแยกช่วงปรางค์กู่ - บ้านกะดึ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587668.
View online Resources