คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 136/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 231/2562 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายบรรเจิด กองสังข์ ผู้ถูกกล่าวหา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 136/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 231/2562 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายบรรเจิด กองสังข์ ผู้ถูกกล่าวหา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563407.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล