ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 253 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 2 งวดที่สอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 253 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 2 งวดที่สอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/151273.
View online Resources