บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75110.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล