ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง [นายสันติ กีระนันทน์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง [นายสันติ กีระนันทน์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548455.
View online Resources